سرخط خبرها

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری بلکویی ترجمه پارسائیان با موضوع رعایت انصاف، افشای اطلاعات

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری بلکویی ترجمه پارسائیان با موضوع رعایت انصاف، افشای اطلاعات دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری حسابداری بلکویی ترجمه پارسائیان با موضوع رعایت انصاف، افشای اطلاعات و روندهای آینده در حسابداری، در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: رعايت انصاف در افشاي …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری اثباتی حسابداری زی مر من و واتز ترجمه پارسائیان (نقش تئوری حسابداری)

پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری اثباتی حسابداری زی مر من و واتز ترجمه پارسائیان (نقش تئوری حسابداری) دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری اثباتی حسابداری زی مر من و واتز ترجمه پارسائیان با موضوع نقش تئوری حسابداری، در قالب pptx و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهماهیت تئوریچرایی اهمیت …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع ارائه تئوری حسابداری، در قالب pptx و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تئوری تاریخ حسابداریکمیته رویه‌های …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع در جستجوي چهارچوب نظري، در قالب pptx و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: اثر پيتناثر کنينگتلاش …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع حسابداري بين المللي، در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: استانداردهاي حسابداري بين المللي  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع روش شناسي در تحقيق و تئوري هايي درباره استفاده از اطلاعات حسابداري، در قالب pptx و در …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع مفاهيم سود، در قالب pptx و در 57 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: هدف اصلي حسابداري مالياهداف گزارش سوداهميت تعيين …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع صورتهای مالی: صورت سود و زیان، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: ماهیت صورت سود …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی دانلود پاورپوینت درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی، در قالب ppsx و در 20 اسلاید، قابل ویرایش. توضیحات: این فایل آموزشی پاورپوینت درس هفتم کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی با موضوع جغرافی‌دانان چگونه محیط‌های زندگی را مطالعه می‌كنند)، می‌باشد …

ادامه نوشته »

پاورپوینت مفهوم ارگونومی، پیاده سازی و کاربرد آن

پاورپوینت مفهوم ارگونومی، پیاده سازی و کاربرد آن دانلود پاورپوینت با موضوع مفهوم ارگونومی، پیاده سازی و کاربرد آن، در قالب pptx و در 94 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه ارگونومی چیست؟ منظور از راحتی چیست؟ منظور از بهره‌وری چیست؟ توصیه‌های ارگونومیک برای یک زندگی سالم ارگونومی در محیط کار …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع سرمایه در گردش، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مسائل مطرح در سرمایه در گردشپیدایش …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان با موضوع مقدمه اي بر حسابداري: روش شناسی، در قالب pptx و در 17 اسلاید، قابل ویرایش، …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان با موضوع سده حسابداران رسمی، در قالب pptx و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: منشأ پيدايش …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان با موضوع چارچوب نظری، در قالب pptx و در 24 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: چارچوب نظری چیست؟ارکان …

ادامه نوشته »

پاورپوینت کوسه ها (شکارچیان ماهر)

پاورپوینت کوسه ها (شکارچیان ماهر) دانلود پاورپوینت با موضوع کوسه ها (شکارچیان ماهر)،در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهمعرفی و بررسی برخی از کوسه هانکات خاص و جالب درباره حمله کوسه هاممنوعیت صید کوسه هاشنوایی و بویایی کوسه هادندان‌ های کوسه هادانستنی های جالب و دیدنی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت یخچال های طبیعی

پاورپوینت یخچال های طبیعی دانلود پاورپوینت با موضوع یخچال های طبیعی،در قالب ppt و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: یخچال طبیعی چگونه به وجود می آید؟انواع یخچال هایخچال های طبیعی ایرانیخچال های سرد و گرمتخریب و حمل مواد به وسیله یخچال‌ هارسوب گذاری به وسیله یخچال‌ هافرسایش یخچالی

ادامه نوشته »

پاورپوینت خلاصه کتاب بهداشت ورزشی تالیف محمدحسن علي زاده

پاورپوینت خلاصه کتاب بهداشت ورزشی تالیف محمدحسن علي زاده دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب بهداشت ورزشی تالیف محمدحسن علي زاده، در قالب ppt و در 92 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: اهداف کلی و رفتاری: آگاهی از تاریخچه تکوین بهداشت عمومی آگاهی از تعاریف بهداشت از دیدگاه های مختلف شناخت اهداف …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان با موضوع تصمیم گیری، در قالب pptx و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: روش توصیفی، هنجاری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان با موضوع وجه نقد، سرمايه و سود، در قالب pptx و در 78 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان با موضوع دارایی های جاری، در قالب pptx و در 38 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف دارایی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت پروژه درس روش های تولید

پاورپوینت پروژه درس روش های تولید دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه درس روش های تولید، در قالب ppt و در 81 صفحه، قابل ویرایش، شامل: آشنایی با کنترل عددی کامپیوتری (CNC)  مقایسه ماشین های ابزار دستی و CNC  ماشین ابزار دستی  ماشین ابزار CNC عوامل موثر در انتخاب ماشین ابزار CNC  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت بلورشناسی در فیزیک حالت جامد

پاورپوینت بلورشناسی در فیزیک حالت جامد دانلود پاورپوینت با موضوع بلورشناسی در فیزیک حالت جامد، در قالب ppt و در 108 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مواد بی شکل (نامنظم) توزیع کاتوره ای از اتم ها، یون ها، ملکول ها سلول واحد در شبکه دوبعدی سلول واحد در شبکه دوبعدی NaCl چینش …

ادامه نوشته »

پاورپوینت چینه شناسی

پاورپوینت چینه شناسی دانلود پاورپوینت با موضوع چینه شناسی، در قالب ppt و در 340 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: تعريف چينه شناسي، رخساره ها و ناپيوستگي فصل دوم: واحدهاي چينه شناسي و تطابق فصل سوم: جغرافياي ديرينه و توالي هاي رسوبي

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان دانلود پاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری های حسابداری (جلد دوم) تألیف هندریکسن و ون بردا ترجمه پارسائیان با موضوع مالیات های انتقالی، در قالب ppt و در 41 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهسود گزارش …

ادامه نوشته »

پاورپوینت کارآفرینی در اسلام

پاورپوینت کارآفرینی در اسلام دانلود پاورپوینت با موضوع کارآفرینی در اسلام، در قالب pptx و در 39 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهتعریف کارآفرینی از دیدگاه متعالی اسلامکارآفرینی و نوآوریاسلام و فرهنگ کارآفرینیضرورت رواج فرهنگ و اخلاق کارآفرینی در نظام ارزشی اسلامکارآفرینی وسیله تقرب الهیکارآفرینی به عنوان عمل صالحالگوهای رفتاری امام …

ادامه نوشته »

پاورپوینت مدیریت موجودی، تولید بهنگام و بهایابی ساده (همراه با مثال های کاملاً تشریحی)

پاورپوینت مدیریت موجودی، تولید بهنگام و بهایابی ساده (همراه با مثال های کاملاً تشریحی) دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت موجودی، تولید بهنگام و بهایابی ساده (همراه با مثال های کاملاً تشریحی)، در قالب pptx و در 54 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مدیریت موجودیهزینه های مربوط به موجودی کالامدل تصمیم گیری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم درخواست تاکسی آنلاین به همراه فایل رشنال رز

پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم درخواست تاکسی آنلاین به همراه فایل رشنال رز دانلود پاورپوینت با موضوع تجزیه و تحلیل سیستم وب سایت درخواست تاکسی آنلاین به همراه فایل رشنال رز، در قالب ppt و در 49 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: معرفی سیستم مقدمه تعریف کلی از سیستم …

ادامه نوشته »

گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری

گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری دانلود گزارش کارآموزی شبکه های کامپیوتری، در قالب word و در 60 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه استراژی طراحی شبکه شبکه کامپیوتری چیست؟ مدل‌های شبکه مدل شبکه نظیر به نظیر مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده اجزای شبکه انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی ریخت شناسی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت بررسی معماری مدرسه آقابزرگ کاشان

پاورپوینت بررسی معماری مدرسه آقابزرگ کاشان دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی معماری مدرسه آقابزرگ کاشان، در قالب pptx و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: قدمت بانی مسجدمشخصات اصلی بناتغییرات بناحجره‌های مدرسهویژگی بناسادگی بناپلان طبقاتمقطعسردر و هشتی ورودیحیاط مرکزی مسجدگنبدخانهتزیینات شبستان چهلستون بخشی از متن پاورپوینت: مشخصات اصلی بنای مسجد:مسجد …

ادامه نوشته »

پاورپوینت زندگی نامه حضرت زهرا (س)

پاورپوینت زندگی نامه حضرت زهرا (س) دانلود پاورپوینت با موضوع زندگی نامه حضرت زهرا (س)، در قالب pptx و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه اسرار و برکات تسبیحات حضرت زهرا (س)سبک زندگی فاطمیوصیت‌ها و سفارش‌های حضرت زهرا (س)حضرت فاطمه (س) در کلام معصومین (ع)ابعاد عفاف در سیره حضرت …

ادامه نوشته »

پرسشنامه انسجام ورزشی کودکان (مارتین و همکاران، 2013)

پرسشنامه انسجام ورزشی کودکان (مارتین و همکاران، 2013) دانلود پرسشنامه انسجام ورزشی کودکان (مارتین و همکاران، 2013)،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل:  عبارات معرفی پرسشنامهروایی و پایایی  منبع توضیحات: پرسشنامة ارزیابی انسجام ورزشی کودکان (سنین 9 تا 12 سال) توسط مارتین و همکاران (2013) طراحی و تدوین …

ادامه نوشته »

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع  تجزیه و تحلیل قوی برای ریسک نامطلوب (نزولی) در مدیریت پرتفوی در بازارهای سهام، در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده مقدمه واریانس …

ادامه نوشته »

تحقیق پروتکل خانواده درماني

تحقیق پروتکل خانواده درماني دانلود تحقیق با موضوع پروتکل خانواده درماني،  در قالب pdf و در 86 صفحه، غیرقابل ویرایش، شامل: فصل اول: ارتباط درمان نوع و كيفيت به كارگيري آموزش ارتباط فصل دوم: تكنيك ارزشيابي زوجين جلسات درمان فصل سوم: ديناميسم گروه در خانواده درماني شروع جلسات خانواده درماني براي بحث …

ادامه نوشته »

تحقیق پروتکل مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی براي اختلال شخصیت مرزي

تحقیق پروتکل مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی براي اختلال شخصیت مرزي دانلود تحقیق با موضوع پروتکل مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی براي اختلال شخصیت مرزي، در قالب pdf و در 71 صفحه، غیرقابل ویرایش، شامل: جلسه اول: جهت گیري (تعیین موقعیت) جلسه دوم: ذهن آگاهی 1 (وقوف) جلسه سوم: تحمل پریشانی 1 …

ادامه نوشته »

پاورپوینت انرژی خورشیدی

پاورپوینت انرژی خورشیدی دانلود پاورپوینت با موضوع انرژی خورشیدی، در قالب pptx و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه تاریخچه انرژی خورشیدی مزایای استفاده از انرژی خورشیدی کاربرد نیروگاه پنل خورشیدی نیروگاه خورشیدی از نوع سهموی خطی نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی و … بخشی از متن …

ادامه نوشته »

پاورپوینت بررسی معماری موزه هنر میلواکی

پاورپوینت بررسی معماری موزه هنر میلواکی دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی معماری موزه هنر میلواکی ، در قالب pptx و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: معرفی معمارتاریخچه موزهموقعیتمساحتویژگی طراحیالحاقات موزهبررسی سازهبررسی نماهابررسی ورودیمشخصات بارز موزهمعرفی قسمت‌های مختلف موزهو … بخشی از متن پاورپوینت: تاریخچه موزه هنرهای میلواکی:موزه هنرهای میلواکی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت مدیریت خشم کودک

پاورپوینت مدیریت خشم کودک دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت خشم کودک، در قالب ppt و در 10 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه قبل از مقابله با خشم یا عصبانیت استراتژی‌های مدیریت خشم در کودکان بخشی از متن پاورپوینت: مقدمه: عصبانیت یک هیجان منفی است و به تبع آن رفتاری که …

ادامه نوشته »

پرسشنامه سیاهه اعتیاد به تمرین- فرم کوتاه (تری و همکاران، 2004)

پرسشنامه سیاهه اعتیاد به تمرین- فرم کوتاه (تری و همکاران، 2004) دانلود پرسشنامه سیاهه اعتیاد به تمرین- فرم کوتاه (تری و همکاران، 2004)، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل: عباراتمعرفی پرسشنامهروایی و پایایی منبع توضیحات:سیاهة اعتیاد به تمرین (فرم كوتاه) تری و همكاران (2004) شامل 6 گویه …

ادامه نوشته »

نمونه سوال ریاضی پایه دوم ابتدایی

نمونه سوال ریاضی پایه دوم ابتدایی دانلود نمونه سوال ریاضی پایه دوم ابتدایی، در قالب word و در 1 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این فایل آموزشی آزمون ریاضی مهرماه دوم دبستان است که شامل نمونه سوالات عددنویسی و جدول ارزش مکانی، الگو، جمع و تفریق، ساعت‌ها و حل مساله می‌باشد.

ادامه نوشته »

پرسشنامه درگیری تحصیلی (آپلتون و همکاران، 2006)

پرسشنامه درگیری تحصیلی (آپلتون و همکاران، 2006) دانلود پرسشنامه درگیری تحصیلی (آپلتون و همکاران، 2006)،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش، شامل: عباراتمعرفی پرسشنامهروایی و پایاییمنبع توضیحات:این پرسشنامه توسط آپلتون و همکاران (2006) برای اندازه ­گیری درگیری تحصیلی دانش ­آموزان دبیرستانی در آمریکا طراحي کردند که دارای دو …

ادامه نوشته »

فایل خام ارزیابی عملکرد کارکنان موسسات حسابرسی

فایل خام ارزیابی عملکرد کارکنان موسسات حسابرسی دانلود فایل خام ارزیابی عملکرد کارکنان موسسات حسابرسی، در قالب xls و قابل ویرایش. توضیحات: این فایل برای موسسات حسابرسی در ارزیابی عملکرد پرسنل حرفه ای خود، مفید است. براساس تجربیات مدیران حسابرسی در موسسات مختلف فایل به صورت اکسل و فرمول بندی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی

پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی دانلود پاورپوینت با موضوع حقوق ارتباط جمعی، در قالب ppt و در 75 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعاریفی از حقوق و طبقه بندی آن مقدمه تاریخی تقسیم بندی حقوق ارتباطات زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات آموزش حقوق ارتباطات سیر تاریخی آزادی بیان آزادی بیان در نظام حقوق …

ادامه نوشته »

پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی

پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی دانلود پاورپوینت با موضوع هنر در تمدن اسلامی، در قالب ppt و در 76 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: هنر چیست؟ انواع هنر  به طور سنتی مجموعه هنر به ۷ دسته تقسیم می‌ شوند ویژگی مشترک آثار هنری مختلف هنر در مکتب اسلام هدف هنر اسلامى هنر …

ادامه نوشته »

پاورپوینت حشرات در قرآن و احادیث

پاورپوینت حشرات در قرآن و احادیث دانلود پاورپوینت با موضوع حشرات در قرآن و احادیث، در قالب ppt و در 60 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه    آیاتی از قرآن کریم در مورد حشرات  زنبور عسل عنکبوت مورچه  تصاویر منابع 

ادامه نوشته »

پاورپوینت جامعه شناسی عمومی

پاورپوینت جامعه شناسی عمومی دانلود پاورپوینت با موضوع جامعه شناسی عمومی، در قالب ppt و در 114 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: ويژگي هاي دنياي جديد جامعه شناسي به عنوان يك علم تفاوت علوم طبيعي با علوم اجتماعي مفاهيم و تعاريف جامعه و اجتماع جامعه شناسی پايگاه و نقش قشرها و طبقات …

ادامه نوشته »

پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری

پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری دانلود پاورپوینت با موضوع کارگاه برنامه ریزی شهری، در قالب ppt و در 94 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: تعاریف و مفاهیم بنیادی فصل دوم: مراحل مختلف مطالعه وضع موجود شهر فصل سوم: تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از مطالعات فصل چهارم: برنامه ریزی …

ادامه نوشته »

پاورپوینت مدیریت زمان

پاورپوینت مدیریت زمان دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت زمان، در قالب ppt و در 51 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهویژگی های زماناصول مدیریت زمانبرنامه ریزیهدف گذاری فعالیت هابرنامه ریز روزانهاولویت بندیمنحنی انرژی روزانهتعیین مهلت پایانیانعطاف پذیریمدیریت فردیاجرای برنامهارزیابی و کنترل برنامهمنابع بخشی از متن پاورپوینت: نظارت، ارزیابی و کنترل برنامه، …

ادامه نوشته »

پاورپوینت امیرکبیر

پاورپوینت امیرکبیر دانلود پاورپوینت با موضوع امیرکبیر،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه شخصیت امیرکبیرامیرکبیراز نگاه بیگانگانمبارزه با رشوهتوطئه انگلیسصنعترونق کشاورزیبهداشتدارالفنونحقوق شاه و درباریان بخشی از متن پاورپوینت:سال 1222 هجری قمری، محمدتقی امیرکبیر به دنیا آمد. پدرش، کربلایی محمد قربان بود که در خانه قائم مقام …

ادامه نوشته »

پاورپوینت قطعه بندی تصویر

پاورپوینت قطعه بندی تصویر دانلود پاورپوینت با موضوع قطعه بندی تصویر، در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهقطعه بندی تصویرروش های قطعه بندیبررسی روش های مبتنی بر آستانه گیریبررسی روش otsuمقایسه الگوریتم هانتیجه گیری

ادامه نوشته »